Valspar - Spanyc - nỗ lực vì cộng đồng và các hoạt động an sinh xã hội.         Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, khẳng định uy tín và thương hiệu sơn Valspar đối với thị trường, trong những năm qua, công ty Cổ phần sơn Valspar - Spanyc rất chú trọng tới công tác từ thiện và các hoạt động an sinh xã hội.